M?s?r'da Cuma Namaz? S?ras?nda Katliam - 85 ölü
2563 TOPLAM İZLENME
24 Kasım 2017 16:01

M?s?r'?n Ari? kentinde bir camide meydana gelen patlamada 155 ki?inin öldü?ü 80 ki?inin yaraland??? belirtildi.

CUMA NAMAZI SIRASINDA SALDIRDILAR

Reuters'e konu?an görgü tan?klar?n?n aç?klamas?nda göre sald?rganlar Ari? kentinin bat?s?ndaki Bir el Abed'de bulunan El Ravdah camisine cuma namaz? s?ras?nda sald?rd?.
ARAZ? ARAÇLARINDAN ATE? AÇTILAR

Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef al?nd???n? söyleyen görgü tan?klar? sald?rganlar?n bir bombay? infilak ettirdi?ini ayr?ca camidekilere 4 adet arazi arac?ndan ate? açt?klar?n? aktard?.

3 GÜNLÜK YAS ?LAN ED?LD?

Sa?l?k Bakan? Halid Megahid televizyonda yapt??? aç?klamada en az 25 ambulansla yaral?lar?n Er Ari? hastanelerine ta??nd???n? söyledi. Öte yandan sald?r?n?n ard?ndan  M?s?r hükümeti 3 günlük yas ilan etti.

HENÜZ ÜSTLENEN ÖRGÜT YOK

Sald?r?y? henüz üstlenen bir örgüt olmad?. 2014'te terör örgütü DEA?'a biat eden Sina yar?madas?ndaki baz? örgütler bölgede yap?lan bir dizi ölümcül sald?r?n?n sorumlulu?unu üstlenmi?ti.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )